1. Série

 1. Opakování prvků a skupin pro 8. ročník ZŠ
 2. Redoxní reakce
 3. Elektrolýza a iontové rovnice
 4. Chemické prvky
 5. Výroba železa
 6. Chemické reakce
 7. Ionty
 8. Laboratorní práce – určování pH
 9. Laboratorní práce – indikátory
 10. Elektrolýza
 11. Nekovy – halogeny
 12. Chemické prvky a sloučeniny
 13. Elektrolýza – pracovní list
 14. Dějiny chemie
 15. Elektrolýza
 16. KUFR – prvky
 17. Chemické DOMINO – prvky
 18. Značky a názvy prvků – Nekovy a polokovy
 19. Metody oddělování složek směsí
 20. Opakování – dvouprvkové sloučeniny
 21. Atom I – Protonové a nukleonové číslo
 22. Opakování – Směsi
 23. Druhy směsí
 24. Opakujeme – Atomy a molekuly
 25. Laboratorní práce z chemie – vlastnosti látek
 26. Destilace
 27. Laboratorní práce – chromatografie
 28. Laboratorní práce – extrakce
 29. Pesticidy
 30. Opakujeme chemické prvky
 31. Opakujeme – voda a vzduch
 32. Značky a názvy prvků – kovy
 33. Vytvoř vzorce solí a pojmenuj
 34. Risk – opakování chemie 9. ročníku I.
 35. Risk – opakování chemie 9. ročníku II.
 36. Chráníme se – Pozor, hoří
 37. Risk – opakování chemie 8. ročníku II.
 38. Chemický KUFR – 9. ročník
 39. Vlastnosti látek – hustota
 40. Chemický KUFR – 8. ročník
 41. Značky prvků
 42. Látky a tělesa
 43. Bingo – hydroxidy
 44. Pexeso – chemické prvky I.
 45. Pexeso – chemické prvky II.
 46. Bingo – soli
 47. Bingo – kyseliny
 48. Chemické domino
 49. Arény (aromatické uhlovodíky)
 50. Vzorce a názvy oxidů
 51. Anorganické názvosloví
 52. Vzorce a názvy halogenidů
 53. Bezpečnost práce a symboly
 54. Látky
 55. Přiřaď vzorce a názvy solí
 56. Vytvoř vzorce hydrogensolí
 57. Koncovky solí – domino
 58. Bingo – atomy a ionty
 59. Uhlovodíky – pexeso
 60. Značky prvků
 61. Poskládej – ionty a atomy
 62. Vzorce a názvy kyselin a hydroxidů
 63. Přiřazuj názvy a vzorce halogenidů
 64. RISK – chemie pro 8. ročník I.
 65. Přiřazuj názvy a vzorce oxidů
 66. Neutralizace – skládanka
 67. Karbonylové sloučeniny
 68. Enzymy a hormony
 69. Atomy, ionty a molekuly
 70. Domino – atomy, ionty a molekuly
 71. Vlastnosti prvků
 72. Znečištění ovzduší
 73. Lipidy
 74. Sacharidy
 75. Vitamíny
 76. Léčiva
 77. Pesticidy
 78. Ilegální drogy
 79. Legální drogy
 80. Proteiny
 81. Proč ovoce voní
 82. Psychotropní látky
 83. Makromolekulární látky uměle vyrobené
 84. Proteiny
 85. Uhlovodíky – opakování
 86. Alkeny a dieny
 87. Léčiva
 88. Vitamíny
 89. Deriváty uhlovodíků – opakování
 90. Orientace ve sloučeninách
 91. Paliva
 92. Bingo – halogenidy a oxidy
 93. Alkany
 94. Lipidy
 95. Halogenderiváty uhlovodíků
 96. Chemická vazba
 97. Jak vznikají soli
 98. Zdroje uhlovodíků
 99. Hydroxidy
 100. Alkyny
 101. Praktické využití solí
 102. Významné soli
 103. Přírodní chemické látky
 104. Stavba atomu
 105. Hydrogen soli
 106. Názvosloví solí
 107. Chemické nádobí a pomůcky
 108. Člověče, nezlob se – názvosloví solí
 109. Soli nad zlato
 110. Domino – kyseliny
 111. Opakujeme si názvosloví solí
 112. Neutralizace
 113. Kyselost a zásaditost vodných roztoků
 114. Opakujeme si deriváty uhlovodíků
 115. Uhlovodíky 1 – Alkany
 116. Uhlovodíky 2 – Alkeny
 117. Uhlovodíky 3 – Alkyny
 118. Halogenidy a sulfidy
 119. Názvosloví solí
 120. Soli – domino
 121. Chemické prvky a sloučeniny
 122. Laboratorní práce – filtrace
 123. Laboratorní práce – Příprava některých vápenatých solí
 124. Laboratorní práce – Příprava mědi ze síranu měďnatého
 125. Výroba kovů
 126. Chemické prvky, jejich názvy a značky
 127. Bezpečnost práce v chemii
 128. Laboratorní práce – adsorpční vlastnosti aktivního uhlí, plastická síra
 129. Redoxní reakce
 130. Hoření
 131. Chemické prvky 3
 132. Opakování solí
 133. Kyslíkaté kyseliny
 134. Dvouprvkové chemické sloučeniny – hřebenovka
 135. Uhlovodíky – křížovka
 136. Vlivy na rychlost chemických reakcí
 137. Uhlovodíky a jejich zdroje
 138. Alkalické kovy
 139. Chemické prvky a sloučeniny – křížovka
 140. Plasty – křížovka
 141. Kovy
 142. Svět kolem nás
 143. Test – chemické prvky
 144. Úvod do názvosloví solí
 145. Anorganické sloučeniny – skládačka
 146. Atom
 147. Dvouprvkové sloučeniny – křížovky
 148. Chemické prvky 2 – křížovka
 149. Chemické nádoby a pomůcky
 150. Chemické pojmy – křížovka
 151. Látka a těleso
 152. Zábavná chemie 1
 153. Přesmyčky 1
 154. Přesmyčky 2
 155. Přesmyčky 3
 156. Kyslík
 157. Tabulka prvků
 158. Atom
 159. Rébusy
 160. Neutralizace
 161. Riskuj – anorganické sloučeniny
 162. Sloučeniny uhlíku a vodíku
 163. Plasty
 164. Chemické prvky 1 – křížovka
 165. Sacharidy – laboratorní protokol
 166. Dvouprvkové sloučeniny – test
 167. Vzduch, ochrana ovzduší
 168. Oxidy 1
 169. Oxidy 2
 170. Vlastnosti látek – pracovní list
 171. Chemické tajenky
 172. Sulfidy
 173. Názvosloví dvouprvkových sloučenin
 174. Částicové složení látek
 175. Částicové složení látek – test
 176. Halogenidy
 177. Karboxylové kyseliny
 178. Vlastnosti látek – test
 179. Chemická osmisměrka
 180. Soli – pracovní list
 181. Atomy, ionty
 182. Bezkyslíkaté kyseliny
 183. Osmisměrka – značky a názvy chemických prvků
 184. Neutralizace
 185. Chemické reakce
 186. Oxidy
 187. Částicové složení látek
 188. Názvosloví kyselin a hydroxidů
 189. Uhlovodíky – pracovní list
 190. Voda, základní podmínka života
 191. Dvouprvkové sloučeniny
 192. Směsi – tisk
 193. Oxidy – domino
 194. Lipidy – křížovka
 195. Dusík, fosfor
 196. Soli
 197. Síra
 198. Uhlík, křemík
 199. Voda – pracovní list
 200. Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rov­nic
 201. Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2
 202. Paliva – test
 203. Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1
 204. Ionty
 205. Halové prvky
 206. Kyseliny a zásady – test
 207. Kyseliny a zásady – pracovní list
 208. Lipidy, sacharidy, proteiny
 209. Látkové množství, molární hmotnost
 210. Deriváty uhlovodíků – test
 211. Nekovy
 212. Vzduch
 213. Výpočet procentového složení sloučenin
 214. Proteiny – křížovka
 215. Výpočet procentové koncentrace roztoku
 216. Směsi – výklad
 217. Sacharidy – křížovka
 218. Prvky – kvarteto
 219. Směsi – pracovní listy
 220. Kovy – pracovní list
 221. Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití
 222. Kovy a polokovy
 223. Chemická reakce a její rovnice
 224. Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany
 225. Molekuly a chemické sloučeniny
 226. Organická chemie
 227. Alkoholy
 228. Rozlišování látek podle vlastností
 229. Periodická soustava prvků
 230. Pětiminutovky z anorganické chemie
 231. Kyslík
 232. Směsi
 233. Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí
 234. Redoxní reakce
 235. Galvanický článek