Překlad: Darstellung von Eisensulfid

23.07.2014 22:45

Příprava pyritu

Překládaný experiment naleznete na https://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v21-1.html

Překlad popisů obrázků:
 1. Použité chemikálie - Síra a železné piliny
 2. Zahřívání směsi
 3. Začínající reakce
 4. Stoupající páry síry
 5. Zapálení par síry
 6. Reakční produkt není magnetický
Překlad poznámek k obrázkům:
 1. Ve zkumavce se smíchá 5 g železných pilin a síry
 2. Reakce je zahřívána pomocí Bunsenova kahanu
 3. Krátce na to, co se síra roztaví, začne reakce. Železo reaguje se sírou v jednoduché, silně exotermní reakci v sulfid železitý (pyrit): Fe + S = FeS
 4. Kvůli vznikajícímu teplu se vypařuje síra
 5. Nakonec se výpary síry zapálí a hoří světle modrým plamenem
 6. Vznikající látka není magnetická. Sulfid železitý reaguje s kys. chlorovodíkovou v sulfan a chlorid železitý: FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S