Překlad: Thermolyse von Quecksilberoxid

31.10.2014 15:06

Termolýza oxidu rtuťnatého

Překládaný experiment naleznete na https://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v21-3.html

Popisy obrázků:

  1. Zkumavka s oranžovým oxidem rtuťnatým
  2. Zahřívání látky pomocí Bunsenova kahanu
  3. Důkaz vznikajícího kyslíku pomocí hořící špejle
  4. Vyloučená, elementární rtuť

Popisy poznámek:

  1. Oxid rtuťnatý je oranžová (vysoce jedovatá) látka, která se připraví zahříváním rtuti na vzduchu při teplotě 300-350 C.
  2. Nad 400 C se oxid rozkládá zpět na elemntární rtuť (2 HgO = 2 Hg + O2).
  3. Uvolněný kyslík se dokáže pomocí zkoušky hořící špejlí.
  4. Uvolněná rtuť se sráží na chladnějších místech zkumavky.