Versuch 1: Chemolumineszenz von Luminol (překlad)

26.07.2014 18:19

(Překlad experimentu z: lp.uni-goettingen.de/get/text/1914)

Chemoluminiscence luminolu

Nástroje/Pomůcky:

 • 6 malých kádinek
 • 5 velkých kádinek
 • Špachtle
 • Odměrný válec - 250ml
 • Ochranné brýle

Chemikálie:

 • Luminol (5-Amino-1,2,3,4-tetrahydrophatalazin-1,4-dion)
 • 10% roztok NaOH
 • Hexakyanoželezitan draselný
 • 30% roztok H2O2
 • Fluorescein
 • Rhodamin B

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • Luminol: Dráždivý (R 36/37/38; S 26-36)
 • NaOH: Žíravina (R 34; S 26-36/37/39-45)
 • Rhodamin B: Dráždivý (R 41-52/53; S 22-26-39-61)
 • H2O2: Zdraví-škodlivý (R 22-42; S 26-39)

Provedení experimentu:

Základní roztoky se připraví následovně:

 • Roztok I: 1g Luminolu a 50 ml 10% roztoku NaOH v 450 ml H2O
 • Roztok II: 15g hexakyanoželezitanu draselného ( K_3[Fe(CN)_6]) v 485 ml H2O

V kádince 1 se smíchá 50 ml roztoku I s 350 ml vody. V kádince 2 se dohromady smíchá 50 ml základníh roztoku II s 350 ml vody a přidají se 3 ml roztoku peroxidu vodíku. Do kádinky 3 se nasypou granule hexakyanoželezitanu draselného ( K_3[Fe(CN)_6]), roztoky z kádinek 1 a 2 se nalijí (současně) do kádinky 3. Je-li to možné, měla by být místnost zatemněna. (Přidáme-li několik málo kapek NaOH, osvěžíme ožadovaný efekt až několikrát). Pro varianty B a C postupujeme přesně tak, jak bylo popsáno výše.

(Obrázek: lp.uni-goettingen.de/get/bigimage/2476)

Pozorování:

V experimentální variantě A se objeví světle, pomalu se rozkládající, modré záření a dochází k slabému vývoji plynu. Ve variantách B a C je vyzařované světlo zelené, ve variantě C fialové.

(Obrázek: https://lp.uni-goettingen.de/get/image/2478)

Vysvětlení:

Luminol se v alkalickém roztoku díky uvolńování plynu (dusík) oxiduje. Tím se uvolní energie ve formě světla (chemoluminiscence). Hekakyanoželezitan draselný slouží jako katalyzátor a zesiluje světelný efekt, nicméně snižuje dobu rozkladu. Látky, které byly přidány ve variantách B a C slouží jako barviva, na vlastní luminiscenční reakci se však nepodílí.

Likvidace:

Roztoky se vylijí do kanystru pro těžké kovy.

(Vlastní video na německé stránce: lp.uni-goettingen.de/get/text/1914)

Literatura:

 1. Roesky, H. W. (1994). Chemische Kabinettstücke - Spektakuläre Experimente und geistreiche Zitate. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH: 160.
 2. Shakhashiri, B. Z. (1983). Chemical Demonstrations. A Handbook for Teachers of Chemistry. Madison, WI, University of Wisconsin Press: 175.
Poznámky portálu:

Přeloženo 26. 7. 2014, přeložil Petr Melichar