Versuch 2: Reaktion von Schwefel mit Eisen

26.07.2014 20:11

(překlad experimentu z: https://lp.uni-goettingen.de/get/text/1886)

Reakce síry a železa

Nástroje/Pomůcky:

  • Protipožární podložka
  • Špachtle
  • Magnet
  • Třecí misky a tlouček
  • Bunsenův kahan
  • Ochranné brýle

Chemikálie:

  • Železné piliny
  • Železný prášek
  • Síra (S8)

Standardní bezpečnostní věty:

Při reakci vzniká jedovatý oxid siřičitý jako vedlejší produkt. Proto je nutné pracovat pod digestoří.

Provedení:

Hrubé železné piliny (Zde nepoužívat práškové železo,v opačném případě je téměř nemožné následně vyčistit používaný magnet) a prášková síra se smíchá na podložce pomocí špachtle. K podložce přiblížíme magnet. Při vlastním experimetu se ve třecí misce dobřsmíchá stejné množství práškového železa a síry. Vzniklá směs se nakupí do tvaru kužele na nehořlavou podložku a pomocí Bunsenova kahanu se směs zapálí. Poté, co reakce doběhne, se magnet přiblíží do okolí reakčního produktu.

Pozorování:

V předběžném experimentu mohla být směs síry a železa oddělena pomocí magnetu . Po zapálení směsi, vzniklé třením železa a síry v třecích miskách, došlo k chemické reakci, která probíhá a po odstranění zdroje plamene. Vzniká porézní, šedo-černá látka, která již není magnetická (To dokážeme přiblížením magnetu)

(Vlastní video na stránce experimentu: lp.uni-goettingen.de/get/text/1886)

Vysvětlení:

Při dělení směsi železa s síry se může využít magnetických vlastností železa. Železo se přitahuje na magnet a tím může být oddáleno od směsi, síra ve směsi zůstane. V případě, že se směs síry a železa zapálí, rozeběhne se chemická reakce, při které vzniká nový produkt: Sulfid železnatý. Reakční produkt vykazuje jiné (fyzikální a chemické) vlastnosti než obě výchozí látky: Sulfid železnatý není kupříkladu již magnetický.

Rovnice reakce:

(Rovnice na stránkách experimentu: lp.uni-goettingen.de/get/math/97406e01b1b6ff4f8a8eff6166899d39.png)

Likvidace:

Vychladlý produkt se může zlikvidovat vylitím do výlevky (žádné speciální nároky na likvidaci)

Poznámky portálu:

Přeloženo 26. 7. 2014, přeložil Petr Melichar