Versuch 3: Zersetzen von Kupferformiat

26.07.2014 20:50

(Překlad experimentu z lp.uni-goettingen.de/get/text/1917)

Rozklad mravenčanu mědnatého

Nástroje/Pomůcky:

  • Zkumavky
  • Stojan
  • Držák na zkumavku
  • Špachtle
  • Bunsenův kahan
  • Ochranné brýle

Chemikálie:

  • Mravenčan mědnatý

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • Kyselina mravenčí: žíravina (R 10-35; S 23.2-26-45)
  • Oxid mědnatý: Zdraví-škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí (R 22-50/53; S22-61)

Provedení:

Mravenčan mědnatý se zahřívá krátkou dobu ve zkumavce pomocí bunsenova kahanu.

(Obrázek na stránce: lp.uni-goettingen.de/get/bigimage/2480)

Pozorování:

Tyrkysově modrá mědnatá sůl se rychle rozkládá. Na stěnách zkumavky se tvoří měděné zrcadlo. V chladnější části zkumavky dochází ke kondenzaci bezbarvé tekutiny.

(Vlastní video na stránkách experimentu: lp.uni-goettingen.de/get/text/1917)

Vysvětlení:

Mravenčan mědnatý se velmi rychle v horku rozkládá na elementární měď, oxid uhličitý, vodu a oxid uhelnatý. Elementární měď tvoří zrcadlo na stěnách zkumavky. Vznikající voda kondenzuje v chladnějších místech zkumavky.

Rovnice reakce:

Rovnice reakce zde: lp.uni-goettingen.de/get/math/7657e1dcc3f98fc825c4165fb59026b6.png)

Likvidace:

Po vychladnutí se zkumavka vyčistí koncentrovanou kyselinou dusičnou. Roztok vylijeme do kanystru pro těžké kovy.

Informace portálu:

Přeloženo 26. 7. 2014, přeložil Petr Melichar