Soutěže

Zatímco v minulosti bylo soutěží po málu, dnes soutěže pořádá kdekdo. Má to mnoho výhod. Každá soutěž je trochu jiná a každý si může najít tu Svoji. Nevýhodou však je, že v té mnohosti jsme začali ztrácet přehled. Už je těžké se orientovat v tom, jaké soutěže existují.

V současné době existují 2 „klasické soutěže“, jež není problém najít. Vedle nich tu však je mnoho dalších, které jsou mnohdy k nedohledání...

„Klasické soutěže“

Vedle Chemické olympiády, tj. české nejvyšší chemické soutěže, pořádané přímo MŠMT, sem patří ještě KSICHT, tedy Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tématikou. Organizují ho studenti chemicky zaměřených škol. O obou soutěžích je na internetu mnoho informací, proto se společně podíváme hlavně na ty „alternativní“

„Alternativní soutěže“

„Alternativní soutěže“ lze dělit, dle různých kritérií, do několika skupin. Existují zde soutěže pro jednotlivce, i pro celé týmy, některé soutěže hodnotí znalosti soutěžících, jiné jejich originalitu či schopnost ústní prezentace. Pro lepší přehlednost jsou na tomto webu rozděleny na 2 skupiny. Jednou skupinou jsou soutěže „čistě chemické“ druhou soutěže „smíšené“

„Čistě chem. soutěže“

Chemie je cool!

Fotografická soutěž, kterou pořádá VŠCHT Praha a sponzoruje firma OLYMPUS, patří mezi netradiční chemické soutěže. Vaším úkolem je pořídit snímek, na kterém zachytíte chemii kolem sebe, ale z nějakého netradičního hlediska. Více informací o soutěži naleznete na stránkách soutěže.

ChemQuest

Experimentální přírodovědná soutěž pro týmy (2-3 soutěžící) základních a středních škol. Každý tým má za úkol představit atraktivní experiment na téma ročníku. Informace o soutěži nabízí stránky soutěže.

L@byrint

Korespondenční soutěž s chemickou tématikou, probíhající ve 3 kolech (2 domácí + 1 finálové). Soutěž je určena pro žáky základních škol a středních škol. Další informace přímo na stránkách soutěže.

ViBuCh

Korespondenční soutěž pro středoškoláky se zájmem o chemii. Během kurzu se seznámíte se zajímavostmi z celé chemie. Více informací nabízí stránky soutěže.

Mladý chemik

Soutěž, určená žákům základních škol, probíhá v několika kolech. Nejprve žáci, kteří mají o soutěž zájem, píší test, na základě něhož 3 nejlepší postoupí do kola druhého. Ve druhém kole je součástí práce v laboratoři. Stránky soutěže nabízí další informace.

Regionální soutěže
Některé soutěže jsou pořádány pouze v některých krajích. V Ústeckém k. se pořádá soutěž Nejlepší chemik, v Moravskoslezském k. soutěž KORCHEM.
Cena firmy Merck

Soutěž o nejlepší vědeckou práci z oboru analytické chemie pro vysokoškolské studenty. Více informací na stránkách soutěže.

Cena Jean-Marie Lehna za Chemii

Cena, udělovaná francouzským velvyslanectvím, je určena pro vysokoškolské studenty s dokončeným magisterským vzděláním. Cílem je odměnit nejlepší české studenty, zabývající se libovolnou oblastí chemie.

„Smíšené soutěže“

Deutsch für helle Kopfe

Deutsch für helle Kopfe aneb Němčina pro bystré hlavy spojuje přírodní vědy s němčinou. Každý soutěžící popíše svůj soutěžní projekt a odešle organizátorům. Ti vyberou nejlepší projekty, jejichž autory pozvou do finále, jež se koná v budově institutu. Ve finále soutěžící popisují své projekty odborné porotě. 

Středoškolská odborná činnost

Soutěž, známá také pod zkratkou SOČ, je soutěží pro talentované středoškoláky. Soutěží se v 18 vědních oborech v řešení odborných problémů. Soutěžící zpracuje řešený problém, vlastní soutěž probíhá formou přehlídek, na kterých každý svoji práci obhajuje.

České hlavičky

Soutěž jednotlivých projektů studentů středních škol. Práci lze přihlásit i do více než jedné kategorie, porota následně v každé kategorii vybere tu nejlepší práci a vítěze ocení. Více inormací na stránkách soutěže.

Expo Science AMAVET

Jedná se o soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškoláky. Bližší informace, leták a registrační formulář k nalezení na stránkách organizátora.

N-Trophy

Soutěž, přírodovědně zaměřená, která se točí kolem slov experiment a výzkum. Soutěží se v tříčlenných týmech, složených z řad středoškoláků. Důležitou součástí je také schopnost prezentace výsledků. Více informací naleznete na stránkách soutěže.

Věda je zábava

Soutěž, určená školním kolektivům středních škol. Hlavní myšlenkou je nutnost spolupráce ve vědě. Každý tým si vybere podtéma své práce, hlavní téma je učeno centrálně pro každý ročník soutěže. Stránky soutěže nabízí další informace.

Evropské srdce

Soutěž pro trojice žáků ze základních škol, zaměřená na přírodní vědy. Trojčlenné týmy řeší přes internet 60 otázek, nejlepší tým z kraje postupuje do celostátního finále. Více informací na stránkách soutěže.

Regionální soutěže

Pro studenty jihomoravského kraje je určena soutěž Hokus Fokus