Tabulky

Na českých školách bývá zvykem hledat potřebné informace v tištěných tabulkách. Možnosti internetu jsou dnes neuvěřitelné a na internetu existuje celá řada zajímavých služeb (mnoho zajímavých tabulek, shrnujících nejrůznější informace). Nalezení potřebné informace, při znalosti správných nástrojů, je tak otázkou maximálně desítek sekund.
 

Tabulky chemických prvků

Technik tabellen Německé tabulky prvků, obsahující informace o protonových číslech (Ordnungszahl), atomových
hmotnostech v jednotkách u (Atomgewicht), hustotách, teplotách tání a varu či o svých objevitelích.
Elektronegativität Německé tabulky chemických prvků, řazené dle protonového čísla. Vyjadřují hodnoty elektronegativity dle Paulinga i Allreda. Uvedeny i absolutní hodnoty v eV (Pearson).
Per. sous. prvků Periodická soustava prvků v češtině. Neobsahuje oxidač. čísla ani elektron. konfigurace.
PSP - Aplikace Velmi povedená aplikace od Google s mnoha doplňujícími informacemi i o chem. prvcích.
PSP Lenntech Periodická tabulka prvků s mnoha detailními informacemi o prvku. Volitelný jazyk, není možnost češtiny.

 

Databáze chemických sloučenin

Databází existuje mnoho. Některé jsou placené. Zde je uveden výběr neplacených databází.
Eurochem Databáze obsahuje cca 300 000 sloučenin. Hledanou sloučeninu zadejte vzorcem do hledacího políčka v horní části stránek (u tlačítka HLEDAT). Toxikologické informace, struktury, hmotnosti, fyzikálně-chemické info.
Ekotoxikologická databáze Nekomerční projekt. Vyhledá fyzikální vlastnosti hledané sloučeniny, legislativu, toxikologické informace, klasifikaci a informace o vývozu/dovozu.

 

Vlastnosti látek a sloučenin

(... Tato podčást se aktuálně předělává...)
  1. Vlastnosti látek a sloučenin-molární hmotnost
  2. Vlastnosti látek a sloučenin-nasycený roztok
  3. Vlastnosti látek a sloučenin-hustota
  4. Vlastnosti látek a sloučenin-Další tabulky

Vlastnosti komerčně dodávaných chemikálií

Tyto informace nejsou cílem našeho projektu. Nahlédnout můžete kupř. sem.