Německé pokusy II

Pokusy z university v Göttingenu

Název pokusu Český název (překlad) Český překlad experimentu, poznámky
Chemolumineszenz von Luminol Chemoluminiscence luminolu Překlad
Reaktion von Schwefel mit Eisen Reakce síry a železa Překlad
Zersetzen von Kupferformiat Rozklad mravenčanu mědnatého Překlad
Erhitzen von Magnesium und Platin Ohřívání hořčíku a platiny Překlad
Darstellung von Wasserstoff Příprava vodíku Reakce alkal. kovu s vodou | Překlad
Wasserstoffdarstellung: Kipp'scher Apparat Příprava vodíku: Kippův přístroj  
Katalysierte Knallgasreaktion Katalyzovaná reakce H2 s O2 Překlad
Knallgasexplosion Exploze třaskavé směsi  
Der Daniell'sche Hahn Kyslíko-vodíkový plamen  
Brennstoffzelle Palivový článek  
Knallgasrakete (kyslíko)-vodíková raketa  
Strahlungsemission von Neon Emise záření neonu  
Argon als Löschm ittel Argon jako hasící náplň  
Glas ätzen Leptání skla  
Darstellung und Nachweis von Chlor Příprava a důkaz chloru  
Die Aggregatzustände des Chlors Skupenství chloru  
Darstellung von Brom Příprava bromu  
Iod-Stärke-Reaktion Reakce jodu se škrobem  
Chlor als Bleichmittel Chlor jako bělící činidlo  
Die Fällung und Lösung von Silberhalogeniden    
Chlorknallgas Třaskavý chlor  
Bildung von Polyhalogenidanionen Tvorba polyhalogenidov. aniontů  
Darstellung von Chlordioxid Příprava oxidu chloričitého  
Reaktion von Chlorbleiche mit WC-Reiniger Reakce chlor. bělidla s WC čistič.  
Oxidation von Bleisulfid mit Hypochlorit Oxidace galenitu s chlornanem  
Oxidationen mit Kaliumchlorat I a) Roter Phosphor, b) Schwefelblüte Geräte: Oxidace 1) červeného fosforu a 2) síry chlorečnanem draselným  
Oxidationen mit Kaliumchlorat II Oxidace pomocí chlorečnanu draselného Pokus s indikátorem
Zersetzung von Kaliumchlorat Rozklad chlorečnanu draselného  
Landolt-Zeitversuch Landoltova reakce Základy chem. reakc.
Belousow-Zhabotinsky-Oszillation Belousow-Zhabotinského oscilace Základy chem. reakc.
Lösen von Natrium in flüssigem Ammoniak Rozpouštění sodíku v kapalném amoniaku  
Flammenfärbungen der Erdalkalimetalle Barvení plamene - kovy alkal. zemin  
Anspitzer verbrennen Spálení ořezávátka Hoření hořčíku v kyslíku
Blitzlichtpulver Svítící prášek  
Magnesium verbrennt unter Wasser Hořčík shoří pod vodou  
Reduktion von Kohlenstoffdioxid durch Magnesium Redukce oxidu uhličitého pomocí hořčíku  
Drummond'sches Kalklicht Drummondovo světlo  
Kalkbrennen Pálení vápna  
Sauerstoffgas verflüssigen Zkapalnění kyslíku  
Flüssiger Sauerstoff: Glimmspanprobe Kapalný kyslík: Zkouška doutnající špejlí  
Flüssiger Sauerstoff: Zigarre Kapalný kyslík: Doutník  
Brandfördernder Sauerstoff Oheň-podporující kyslík  
Mehlstaubexplosion Moučná exploze  
Lumineszens von Singulettsauerstoff Luminiscence singletového kyslíku  
Titration von Natronlauge mit Salzsäure Titrace NaOH s HCl  
Säure-Base-Indikatoren Acido-bazické indikátory  
"Eisbecher": Zersetzung von Wasserstoffperoxid durch Blut "Pohár": Rozklad peroxidu vodíku pomocí krve  
"Blitze unter Wasser" - Redoxverhalten des Kaliumpermanganats "Blesky pod vodou" - Redoxní chování manganistanu draselného  
Reduktionsverhalten des Aluminiums Redukční chování hliníku  
Galvanische Zelle: Das Daniell-Element Galvanický článek: Daniellův článek Histor. článek, Zn + Cu
Schwefelmodifikationen: Plastischer Schwefel Modifikace síry: Plastická síra  
Verbrennen von Schwefelwasserstoff Spalování sirovodíku  
Oxidationsmittel Schwefelsäure Kyselina sírová - oxidační činidlo  
Verdünnen von Schwefelsäure: a) Schwefelsäure in Wasser, b) Wasser in Schwefelsäure Ředění kyseliny sírové: a) Kyselina sírová do vody, b) Voda do Kyseliny sírové  
Cellulosenitrat - Schießbaumwolle Nitrocelulosa - Střelná bavlna  
Experimente mit flüssigem Stickstoff: Erstickungswirkung Experimenty s kapalným dusíkem: Dusivé účinky  
Experimente mit flüssigem Stickstoff: Einfrieren von Materialien (Teil b, c, d, e, f) Experimenty s kapalným dusíkem: Zmrazení materiálů  
Experimente mit flüss. Stickstoff: Ballonbefüllung Experimenenty s kap. dus.: Nafukov. balón.  
Verbrennung in einer Stickstoffatmosphäre Spalování v dusíkové atmoféře  
Explosion von Tetraschwefeltetranitrid Exploze S4N4  
Ammoniakspringbrunnen Amoniaková fontána  
Ammoniumchlorid-Rauchringe Chlorid amonný - kouřové kroužky  
Iodstickstoff Trijodoamin  
Tetraamminkupfer(II)-Komplex Tetraaminomědňatan - komplex  
Forensischer Nachweis weißen Phosphors: Mitscherlich-Probe Forenzní důkaz bílého fosforu: Mitscherlichova zkouška  
Phosphorbrand Fosforový oheň  
Reaktion von Calciumphosphid mit Wasser Reakce fosfidu vápenatého s vodou  
Fettbrand Tukový oheň  
Flammenwerfer aus Kerzenwachs Plamenomet z vosku  
Depassivierung von Aluminium Depasivace hliníku  
Thermit-Verfahren Termit