Německé pokusy

Pokusy z univerzity Siegen

Název pokusu  Český název (překlad) Přeložený experiment, poznámky
Darstellung von Eisensulfid Příprava pyritu Překlad
Elektrolyse von Wasser Elektrolýza vody  
Thermolyse von Quecksilberoxid Termolýza oxidu rtuťnatého Překlad
Singulett-Sauerstoff Singletový kyslík Podobný pokus zde
Exotherme Reaktion Exotermní reakce Překlad
Endotherme Reaktion Endotermní reakce Překlad
Reaktion von Natrium mit Wasser Reakce sodíku s vodou Překlad
Konzentrierte Schwefelsäure mit Wasser Koncentrovaná H2SO4 s vodou Překlad
Konzentrierte Schwefelsäure und organische Stoffe Koncentrovaná H2SO4 a organické látky  
Darstellung von Brom aus Bromwasserstoff Příprava bromu z HBr  
Reaktion von Messing mit Chlorgas Reakce mosazi s chlorem  
Verbrennung von Magnesium Hoření/spalování hořčíku  
Lösungsenthalpie von Calciumchlorid    
Reaktion von Aluminium mit Wasser und NaOH Reakce hliníku s vodou a NaOH  
Thermitreaktion Termit  
Kohlenmonoxid-Darstellung Příprava oxidu uhelnatého  
Reaktion von Metallen mit Salzsäure Reakce kovů s kyselinou solnou (HCl)  
Reaktion von Metallen mit Salpetersäure Reakce kovů s kyselinou dusičnou  
Schwarzpulver Černý prach  
Reaktion von rotem Phosphor mit Kaliumchlorat Reakce červeného fosforu s KClO3  
Reaktion von Phosphorpentaoxid mit Wasser Reakce oxidu fosforečného s vodou  
Löslichkeit von Gasen Rozpustnost plynů  
Verschiedene Kältemischungen Rozdílné směsi - zamrzání  
Gleichgewicht NO2 - N2O4 Rovnováha mezi NO2 a N2O4  
Flüssiger Stickstoff I Kapalný dusík I  
Flüssiger Stickstoff II Kapalný dusík II  
Flüssiger Stickstoff III Kapalný dusík III  
Flüssiger Sauerstoff Kapalný kyslík  
Elektrolyse Elektrolýza  

Další experimenty

Název pokusu Český název (překlad) Přeložený experiment,
poznámky 
Aluminiumfolie im Bromfeuer Hliníková folie v plamenu bromu  
Tanzende Holzkohle Tancující uhlí  
Knalldose Třeskací (bouchací nádoba) nádoba Pokus s H2                                              
Reaktivität von Alkali- und Erdalkalimetallen     Reaktivita alkal. kovů a kovů alkal. z.  
Verbrennung von Schwefel Hoření síry  
Wasserstoffballon Vodíkový balón  
Herstellung von Eis Výroba zmrzliny Kapalný dusík
Farbenwunder Rotkohl Indikátory  Z červeného zelí
Indikator Farbspiele - Einleitung Indikátor barevné hry - úvod  
Säure-Base-Indikatoren Acidobazické indikátory Methylorange,Phenolphtalein,Lackmus
Säurestärke Síla kyselin  
RGT-Regel   Závislost reakční rychlosti na teplotě
Ammoniak-Springbrunnen Čpavková fontána  
Säure-Springbrunnen Kyselinová fontána  
Flammenfärbung Barvení plamene  
Alkotester Tester alkoholu  
Herstellung einer Avocado-creme Výroba avokádového krému  
Herstellung von Zuckerkohle Výroba cukrového uhlí