Staré a nové názvy prvků

Současný název prvku Současná značka prvku Starý název prvku Stará značka prvku Poznámka k novému a starému názvu prvku
Vodík H - - nebyl přejmenován (1)
Helium He - - nebylo přejmenováno (1)
Lithium Li Japík - bylo přejmenováno (1)
Beryllium Be Sladík - bylo přejmenováno (1)
Bor B Bledník - byl přejmenován (1)
Uhlík C - - nebyl přejmenován (1)
Dusík N - - nebyl přejmenován (1)
Kyslík O - - nebyl přejmenován (1)
Fluor F Kazík - byl přejmenován (1)
Neon Ne - - nebyl přejmenován (1)
Sodík Na - - nebyl přejmenován (1)
Hořčík Mg - - nebyl přejmenován (1)
Hliník Al - - nebyl přejmenován (1)
Křemík Si - - nebyl přejmenován (1)
Fosfor P Kostík - byl přejmenován (1)
Síra S - - nebyla přejmenována (1)
Chlor Cl Solík - byl přejmenován (1)
Argon Ar     nebyl přejmenován (1)
Draslík K - - nebyl přejmenován (1)
Vápník Ca - - nebyl přejmenován (1)
Skandium Sc - - nebylo přejmenováno
Titan Ti Chasoník - byl přejmenován (1)
Vanad V Vanadík - byl přejmenován (1)
Chrom Cr Barvík - byl přejmenován (1)
Mangan Mn Buřík, Jermík - byl přejmenován (1)
Železo Fe - - nebylo přejmenováno (1)
Kobalt Co Ďasík - byl přejmenován (1)
Nikl Ni Broník - byl přejmenován (1)
Měď Cu - - nebyla přejmenována (1)
Zinek Zn - - nebyl přejmenován (1)
Gallium Ga - - nebylo přejmenováno (1)
Germanium Ge - - nebylo přejmenováno (1)
Arsen As Otrušík, Síťaník - byl přejmenován (1)
Selen Se Luník, Švábel - byl přejmenován (1)
Brom Br Brudík - byl přejmenován (1)
Krypton Kr - - nebyl přejmenován
Rubidium Rb - - nebylo přejmenováno (1)
Stroncium Sr Strontík - bylo přejmenováno (1)
Yttrium Y Itřík - bylo přejmenováno (1)
Zirkonium Zr Cirkoník - bylo přejmenováno (1)
Niob Nb Niobium - byl přejmenován (1)
Molybden Mo Žestík - byl přejmenován (1)
Technecium Tc   -  
Ruthenium Ru   -  
Rhodium Rh   -  
Palladium Pd   -  
Stříbro Ag   -  
Kadmium Cd   -  
Indium In   -  
Cín Sn   -  
Antimon Sb Strabík -  
Tellur Te Zemník -  
Jod I Řasík -  
Xenon Xe - -  
Césium Cs - -  
Baryum Ba Merotík -  
Lanthan La Lanthon -  
Cer Ce   -  
Praseodym Pr   -  
Neodym Nd   -  
Promethium Pm   -  
Samarium Sm   -  
Europium Eu   -  
Gadolinium Gd   -  
Terbium Tb   -  
Dysprosium Dy   -  
Holmium Ho   -  
Erbium Er   -  
Thulium Tm   -  
Ytterbium Yb   -  
Lutecium Lu   -  
Hafnium Hf   -  
Tantal Ta Tantalík -  
Wolfram W   -  
Rhenium Re   -  
Osmium Os   -  
Iridium Ir   -  
Platina Pt   -  
Zlato Au   -  
Rtuť Hg   -  
Thallium Tl   -  
Olovo Pb   -  
Bismut Bi   -  
Polonium Po   -  
Astat At   -  
Radon Rn   -  
Francium Fr   -  
Radium Ra   -  
Aktinium Ac   -  
Thorium Th   -  
Protaktinium Pa   -  
Uran U   -  

(pozn. Ostatní prvky, mají protonové číslo vyšší než 92 a byly připraveny uměle. Tyto prvky nebyly přejmenovány, jeikož v bývalé době nebyly známy.)
Pozn. Jsou uvedeny vetší změny (Například vodík se říve nazíval Wodík).

(1) Uvedeny změny oproti periodické tabulky z roku 1850.

CELÝ SEZNAM MÁ PORTÁL CHEMIE JIŽ K DISPOZICI. POUZE NENÍ ZATÍM ZVEŽEJNĚN.