Nástroje

Některé věci nemusíme počítat sami. Dnes existuje celá řada pomůcek, které nám naši práci usnadní. Proč jich nevyužít? 

Molární hmotnost

Molar Mass Calculator On-line aplikace pro výpočet molární hmotnosti ze zadaného vzorce. 
On-line kalkulátor molekulových hmotností Česká webová aplikace, do které zadáte jednotlivé prvky a jejich počet.
MolCalc Program ke stažení. Obsahuje PSP a umí vypočítat Mr ze vzorce.

Koncentrace roztoků

On-line výpočet koncentrace Aplikace, jež zadaných vstupních dat vypočítá výslednou koncentraci vzniklého roztoku.
Výpočet - Zředění/Zahušťování Aplikace, počítající koncentraci roztoku, vzniklého smícháním různě konc. roztoků.

Kalkulátory

Základní kalkulačka je součástí každého PC. Ta ovšem v chemii mnohdy nestačí. Využijte některé z vědeckých!
Vědecká kalkulačka Kalkulačka v českém prostředí, určená ke složitějším matematickým operacím.
Vědecká kalkulačka II Německá kalkulačka, nabízející mnoho funkcí. Pochází z univerzitních zdrojů.
Vědecká kalkulačka MATH SOLVER II Počítačový program, obsahující až 186 funkcí.
ChemMaths Počítačový program určený pro chem. i matemat. výpočty. Umí řešit kupř. rovnice.

Výpočet 

NMRdb.org Umožňuje kupř. teoretický výpočet nejen vodíkového či uhlíkové spektra ze znalosti vzorce