Virtuální laboratoř

Název laboratoře Služby, které laboratoř nabízí
LiveChem Zkouška iontů s vybranými činidly
Electrolysis Elektrolýza - elektrochemický článek EXPERIMENT (simulace)
Virtuelle Titration Virtuální titrace
BASF Laboratoř Cca 7 předpřipravených experimentů s komentářem průvodce.
Virtuelle Analyse I Virtuální analýza neznámých prvků
Virtuelle Analyse II Virtuální analýza s průvodcem (vysvětlení analýzy a prov. kroků)
Virtuelles Labor Řešení 12 laboratorních situací
ChemVLab + Virtuální laboratoř - Stechiometrie + termodynamika
Laboratoře v dalších jazycích (jiné než Aj, Nj či Čj)
Název laboratoře (Jazyk) Služby, které laboratoř nabízí
Laboratorio Virtual  de Química (Španělština) Celá oblast chemie, tématický výběr v postraním menu