Překlad: Exotherme Reaktion

21.03.2015 09:38

Exotermní reakce

Překládaný experiment naleznete na www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v41-1.html

Překlad popisů obrázků:
  1. Peroxid sodný (žlutý prášek) a práškový zinek (šedý prášek v kovové nádobě) se smíchají.
  2. Aplikace (přidání) vody, vzplanutí reakční směsi.
  3. Prudká, silně exotermní reakce.
  4. Hořící práškový zinek.
Překlad poznámek k obrázkům:
  1. Výstavba experimentu: 50 g práškového zinku a 15 g peroxidu sodnéhu se smíchá v kovové nádobě.
  2. Přidáním vody k reakční směsi dojde k vzplanutí. Peroxid sodný připraví silné oxidační činidlo, které následně reaguje s práškovým zinkem a dochází proto k následující reakci: Na2O2 + Zn = Na2O + ZnO. Zinek reaguje se vzdušným kyslíkem na oxid zinečnatý (2 Zn + O2 = 2 ZnO). Reakce je silně exotermní, což znamená, že se uvolní energie ve formě tepla. Přídavkem vody k peroxidu sodnému vzniká peroxid vodíku a hydroxid sodný. Opět se jedná o exotermní reakci, přičemž uvolněné teplo z této reakce zažehne reakční směs.

Překlad: Petr Melichar