Názvy prvků

Názvy mnohých chemických prvků nejsou náhodné, ale odvozené od něčeho, co s prvkem těsně souvisí. Známe-li etymologii slova, která je mnohdy značně zajímavá, zjistíme, že tyto názvy jsou vlastně logické.

Etymologie

Proč se prvek A jmenuje právě tak, jak se jmenuje? Řekli jsme již, že pojmenování nebyla náhodná. Na vyřčenou otázku nám odpovídá etymologický původ názvů jednotlivých prvků.

Etymologický původ jednotlivých názvů naleznete na německé wikipedii.

Staré názvy