Archiv článků

Překlad: Exotherme Reaktion

21.03.2015 09:38
Exotermní reakce Překládaný experiment naleznete na www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v41-1.html Překlad popisů obrázků: Peroxid sodný (žlutý prášek) a práškový zinek (šedý prášek v kovové nádobě) se smíchají. Aplikace (přidání) vody, vzplanutí reakční směsi. Prudká, silně exotermní...

Překlad: Thermolyse von Quecksilberoxid

31.10.2014 15:06
Termolýza oxidu rtuťnatého Překládaný experiment naleznete na https://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v21-3.html Popisy obrázků: Zkumavka s oranžovým oxidem rtuťnatým Zahřívání látky pomocí Bunsenova kahanu Důkaz vznikajícího kyslíku pomocí hořící špejle Vyloučená, elementární rtuť Popisy...

Versuch 6: Darstellung von Wasserstoff aus Alkalimetallen (překlad)

27.07.2014 07:36
(Přeložený experiment z lp.uni-goettingen.de/get/text/1890) Příprava vodíku z alkalických kovů Pomůcky/Nástroje: 2 Petriho misky Skleněný rám Filtrační papír Nůž Pinzeta Podložka na řezání Kádinka Ochranné brýle Ochranné...

Versuch 3: Zersetzen von Kupferformiat

26.07.2014 20:50
(Překlad experimentu z lp.uni-goettingen.de/get/text/1917) Rozklad mravenčanu mědnatého Nástroje/Pomůcky: Zkumavky Stojan Držák na zkumavku Špachtle Bunsenův kahan Ochranné brýle Chemikálie: Mravenčan mědnatý Standardní věty o nebezpečnosti: Kyselina mravenčí: žíravina (R 10-35; S...

Versuch 2: Reaktion von Schwefel mit Eisen

26.07.2014 20:11
(překlad experimentu z: https://lp.uni-goettingen.de/get/text/1886) Reakce síry a železa Nástroje/Pomůcky: Protipožární podložka Špachtle Magnet Třecí misky a tlouček Bunsenův kahan Ochranné brýle Chemikálie: Železné piliny Železný prášek Síra (S8) Standardní bezpečnostní věty: Při...

Versuch 1: Chemolumineszenz von Luminol (překlad)

26.07.2014 18:19
(Překlad experimentu z: lp.uni-goettingen.de/get/text/1914) Chemoluminiscence luminolu Nástroje/Pomůcky: 6 malých kádinek 5 velkých kádinek Špachtle Odměrný válec - 250ml Ochranné brýle Chemikálie: Luminol (5-Amino-1,2,3,4-tetrahydrophatalazin-1,4-dion) 10% roztok NaOH Hexakyanoželezitan...

Překlad: Darstellung von Eisensulfid

23.07.2014 22:45
Příprava pyritu Překládaný experiment naleznete na https://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/v21-1.html Překlad popisů obrázků: Použité chemikálie - Síra a železné piliny Zahřívání směsi Začínající reakce Stoupající páry síry Zapálení par síry Reakční produkt není magnetický Překlad poznámek...

Proměna názvů chemických prvků (1)

23.03.2012 19:02
Chemický prvek je látka, která je složená z atomů jednoho druhu. (Tj. z atomů se stejným protonovým číslem). V dnešní době má každý prvek chemický název a každému chemickému názvu prvku odpovídá chemická značka prvku. Všechny prvky nalezneme v periodické tabulce prvků, která je grafickým...

Nová akce

31.01.2011 16:52
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

Záznamy: 1 - 9 ze 9